Śląskie Smaki 2019 (potrawy)

Sesja fotograficzna potraw na festiwalu Śląskie Smaki 2019

Przykładowe fotografie potraw zrealizowane podczas trwania festiwalu Śląskie Smaki 2019

Zdjęcia jedzenia przygotowywanego w ramach festiwalu. Praca pod dużą presją czasu. Podstawową trudnością są warunki oświetleniowe. Trzeba osiągnąć zbliżone warunki świetlne- wręcz studyjne, korzystając ze światła naturalnego, podczas kilkugodzinnej realizacji. odczas tego rodzaju zlecenie konieczne jest również kontrolowanie pracy kilkudziesięciu zespołów i bieżące fotografowanie powstałych potraw. Ciężko również znaleźć czas na posiłek...